FIRST LEGO League
Västernorrland och Jämtland


FLL Start Vad är FLL? Tävlingen Hjernekraft Östersund Videos I media Sponsorer LEGO-material Programmering Kontakt
Tävlingsorter i Sverige
Tävlingsdokumentation Östersund
Tävlingsdokumentation Härnösand 2007-2013
 

Tävlingen

En tävlingsdag i FIRST LEGO League innehåller ganska mycket och här ska vi försöka beskriva vad som väntar dig. I korthet handlar det om registrering, forskningspresentation, teknikpresentation, marknadsföringspresentation, lunch, invigning, robottävling, dragning i LEGO-gissningstävlingen, prisutdelning och avslutning. De flesta tävlingsorter kör det mesta av detta parallellt, men i Östersund har vi bestämt oss för att dela upp aktiviteteterna i för- och eftermiddag. Hos oss sker därför redovisningarna på förmiddagen och robotkörningen på eftermiddagen. Det går inte att helt undvika lite överlapp i samband med lunchen, men vi gör så gott vi kan. Fördelen med uppdelningen är att det blir lättare för alla inblandade att fokusera på sin uppgift, medan nackdelen är att dagen blir lite längre. 

I Östersund är tävlingsarenan inne på Mittuniversitetets campus på Kunskapens Väg 8, närmare bestämt hus F och G. Karta över campusområdet hittar du HÄR.

Tävlingen i Härnösand är tyvärr nedlagd.


Tävlingsdagens programpunkter

Här nedan följer en genomgång av en typisk tävlingsdag. Alla tider är ungefärliga och kan variera något från år till år. När tävlingen närmar sig hittar du det officiella turneringsprogrammet för ÖSTERSUND HÄR.


Registrering ca 8:00-ca 9:00

Dagen börjar med att alla lag registrerar sig. Vid registreringen delas det bland annat ut information och lunchbiljetter samt ett frågeformulär där laget skriver ner några detaljer som speakern är intresserad av. Det är viktigt att komma i tid till registreringen för att tävlingsledningen ska veta om alla har kommit, eller om några ändringar behöver göras i programmet. Om laget blir försenat måste lagledaren meddela detta. KONTAKTUPPGIFTER FINNS HÄR.


Forskningspresentation ca 8:45-ca 11:45

Årets tema bestämmer vilket ämne som lagen ska forska och göra sin redovisning om. På tävlingsdagen beskriver lagen noggrant sin forskning, vad de har kommit fram till och hur de har gått till väga. Domarna vill också veta hur och till vilka laget har delat med sig av sina nya kunskaper. Redovisningen sker i en lektionssal där det finns tillgång till dator, projektor, OH-apparat, filmduk och whiteboardtavla, vilket gör att det är möjligt att visa PowerPoint, DVD-film, skriva/rita på tavlan eller ha med egna affischer eller skyltar. Viktigt att tänka på är att tiden är begränsad till 5 minuter för redovisning + 5 minuter för domarna att ställa frågor, alltså totalt 10 minuter/lag!

Tävlingsledningen vill ha in eventuell PowerPoint eller DVD-film ett par dagar i förväg för att kolla funktionen. Anledningen är att tiden är knapp på tävlingsdagen och det är viktigt att allt flyter på utan problem. En sammanfattning av presentationen ska skrivas in på lagsidan på Hjernekraft. Den är till för att teoridomarna ska kunna förbereda sig på det som lagen pratar om, vilket gör bedömningen enklare och mer rättvis.


Teknisk presentation ca 8:45-ca 11:45

Här gäller det att kunna beskriva den egna robotens alla fördelar, hur laget har tänkt vid konstruktion och programmering, vilka problem som har uppstått och hur de har löst dem. Domarna är även intresserade av att veta vilka sensorer som används och om det finns några speciella finesser, både när det gäller konstruktion och programmering. Redovisningen sker i en lektionssal där det finns tillgång till dator, projektor och filmduk, vilket gör att det är möjligt att visa PowerPoint, DVD-film, exempel på programmering eller ha med egna affischer eller skyltar.

Presentationen är begränsad till 5 minuter redovisning och 5 minuter domarfrågor, alltså totalt 10 minuter. En sammanfattning av presentationen ska skrivas in på lagsidan på Hjernekraft. Den är till för att teknikdomarna ska kunna förbereda sig på det som lagen pratar om, vilket gör bedömningen enklare och mer rättvis.


Marknadsföringspresentation ca 8:45-ca 11:45

I marknadsföringsmontern kan laget visa upp sådant som inte hinns med vid de andra presentationerna. Laget pratar lite om forskningen, lite om tekniken och hur man har delat med sig av sina nya kunskaper. Man kanske har gjort en presentation inför andra klasser på skolan eller kanske har bjudit in föräldrar eller politiker för att berätta om sitt projekt. Har laget varit i tidningen, radio eller TV kan man gärna berätta och visa upp det. Presentationen kan göras med PowerPoint, affischer, skyltar, sång, dans, rap eller helt vanligt berättande. Monterns utseende och lagets profilering (klädsel, hejaramsor mm) är viktiga ingredienser. Även här gäller samma sak som vid de andra redovisningarna: 5+5 minuter och sammanfattning på lagsidan på Hjernekraft. Det är de cirkulerande domarna som bedömer denna redovisning.


Lunch ca 10:45-ca12:00

Alla deltagare, domare och funktionärer erbjuds lunch i anslutning till tävlingslokalen. Beroende på antalet deltagande lag äts lunchen i omgångar enligt ett schema som passar ihop med redovisningarna och de första robotkörningarna.


Invigning ca 12:00

Detta är starten på eftermiddagens robottävling och kan innehålla lite olika saker och här kommer några exempel: Speakern presenterar sig, inmarsch av de deltagande lagen, huvuddomaren säger några ord, kanske även någon sponsor, projektledaren beskriver vad som har hänt under förmiddagen, en film visar uppdragen på robotbanan, kanske någon form av underhållning.


Robottävling ca 12:30- ca 16:30

Två eller fyra robotbanor på scenen, kameror i taket, storbildsskärm, häftigt ljud och ljus, fullsatt salong, speakern i högform. Nu åker vi! Robotborden sitter ihop parvis och två lag kör samtidigt i varje heat som räcker 2,5 minuter. Var femte minut startar ett nytt heat och det sker växelvis på de två bordsparen. Tiden mellan varje heat används av domarna till att räkna poäng och sedan av bandomarassistenterna för att göra banorna klar för nästa heat. Tävlingen sker först i tre grundomgångar så att varje lag är garanterade tre chanser till att få så många poäng som möjligt. För varje lag räknas det bästa resultatet i de tre robotkörningarna och blir avgörande för om laget ska gå vidare eller inte.

De fyra bästa lagen tar sig till semifinal och av dem de två bästa lagen till final. Finalen körs i två omgångar där vardera lagets poäng räknas ihop till en slutsumma. Den högsta summan ger seger i robotkörningen, medan den näst högsta ger andra pris i robotkörningen. Mellan omgångarna i robottävlingen läggs det in en lång och några korta pauser för att lagen ska hinna fixa med sina robotar, domarna ska får lite andhämtning och publiken ska kunna köpa fika.


Prisutdelning

Utdelningen börjar med att alla tävlande går upp på scenen, lag för lag på ett långt pärlband, för att ta emot en medalj. När detta är klart är det dags för lagpriserna: De tjusiga LEGO-pokalerna! Dessa priser kommer att delas ut: Forskningspriset, Teknikpriset, Marknadsföringspriset, Samarbetspriset, 1:a och 2:a pris i robottävlingen och slutligen totalsegraren FIRST LEGO League Champions. Detta innebär att totalt sju lagpriser delas ut.


Avslutning

Tack för i år, varmt välkomna tillbaka till FIRST LEGO League 2018!


Tillbaka upp


FIRST LEGO League i Östersund arrangeras av TEKNIKLAND, Optands flygfält, 831 92 Östersund. Reception: 063 - 140 550. Direktnummer 063 - 140 550. E-post: henrik.berg@teknikland.se